Đóng

Khởi sự

Khởi sự

Định nghĩa khởi sự theo cách của The Cup Cafe

The Cup Cafe định nghĩa khởi sự là quá trình bắt đầu một việc gì đó, như việc bạn bắt đầu cuộc trò chuyện, bắt đầu một mối quan hệ, một dự án cá nhân, tất cả đều mang nghĩa sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta “khởi sự”.

Tính chất khởi sự thể hiện trong The Cup Cafe

Tại The Cup Cafe, khách hàng được phục vụ một cách gần gũi, chu đáo, đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp, tạo nên trải nghiệm tự nhiên, tích cực, bằng sự đón tiếp niềm nở, chân thành như lối ứng xử vốn có của người Việt. The Cup Cafe luôn quan sát, lắng nghe góc nhìn của khách hàng để điều chỉnh và đáp ứng kịp thời trong một không gian, mà ở đó, vật liệu, nội thất và tinh thần đều mang đậm văn hoá truyền thống bản địa hòa quyện cùng yếu tố hiện đại được đội ngũ nhà Cup gìn giữ, giao thoa và phát triển.