Menu
  • responsive slider

Cafe & thức uống

Cafe & thức uống

Nước ép cà-rốt

Carrot Juice 45.000 Đ

Coco Lala

Fresh Coconut 55.000 Đ

Nước cam

Orange Juice 55.000 Đ

Chanh Dây

Passioin Juice 45.000 Đ

Mango Lassi

Mango, Orange, Yogurt, Honey, Ice Blended 55.000 Đ

Mango & Pineapple Yogurt

Mango, Pineapple, Yogurt, Ice Blended, Topped Whipping Cream 55.000 Đ

Blueberry Yogurt

Blueberry, Yogurt, Ice Blended, Topped Whipping Cream 55.000 Đ

Chanh Tuyết

Lime, Sugar, Ice Blended 39.000 Đ

Yaourt Sả

Yogurt, Lemongrass, Ice Blended 49.000 Đ

Sô Cô La Hạnh Nhân Đá Xay

Chocolate Powder, Almond, Fresh Milk, Ice Blended, Topped Whipping Cream 59.000 Đ

Trà Xanh Gạo Lức Đá Xay

Genmaicha Jelly Ice Blended 59.000 Đ

Caramel Cà Phê Đá Xay

Espresso coffee, Caramel Sauce, Ice Blended, Toped Whiping Cream 59.000 Đ

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường